ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมุทิตาจิตแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร.

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button