คำสั่งแต่งตั้ง ผศ.รศ วิทยาเขตแพร่

[featured_image]
  • Version
  • Download 1084
  • File Size 7.15 MB
  • File Count 18
  • Create Date 15 July 2564
  • Last Updated 29 July 2021

คำสั่งแต่งตั้ง ผศ.รศ วิทยาเขตแพร่

Attached Files

FileAction
คำสั่ง รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์.pdfDownload
คำสั่ง รองศาสตราจารย์-ผศ.ฉวีวรรณ-สุวรรณาภา.pdfDownload
คำสั่ง รองศาสตราจารย์ พระราชเขมากร,รศ.ดร..pdfDownload
คำสั่ง พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร..pdfDownload
คำสั่ง พระครูโสภณกิตติบัณฑิตผศ.,ดร..pdfDownload
คำสั่ง ผศ.สุพจน์.pdfDownload
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิต-ขอนวงค์.pdfDownload
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พระครูปลัดพรหมเรศ-โชติวโร.pdfDownload
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตรจารย์ เกรียงศักดิ์ ฟองคำ.pdfDownload
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตร์ อ.ปัญญา สุนันตา.pdfDownload
คำสั่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นางชลธิชา-จิรภัคพงค์.pdfDownload
คำสั่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศ.pdfDownload
คำสั่งผศ.สายัณห์.pdfDownload
คำสั่งชำนาญการ อ.เตี้ย pเปรม pเต๋า.PDFDownload
คำสั่งชำนาญการ น.ส.ฐิตารีย์ วงศ์สูง.pdfDownload
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์-นายนวัชโรจน์-อินเต็ม.pdfDownload
คำสั่งแต่งตั้ง ผศ.ดร.อรอนงค์.pdfDownload
คำสั่ง รองศาสตราจารย์-พูนทรัพย์-เก.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button