รายงานการใช้ notebook

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 csv รายงานการใช้ notebook 3 KB 230
ที่ยี่ห้อรหัสพัสดุผู้ยืมเพื่อใช้วันที่ยืม
1acer7440-001-0001-3/62ผศ.ดร.พรหมเรศอำนวยความสะดวกอาจารย์ ป.โท18 ม.ย. 62
2acer7440-001-0001-5/62อ.พรสวรรค์ สุขไมตรีบรรยายสาขารัฐศาสตร์20 ม.ย. 62
3Asus7440-001-0001-4/59อ.ธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้วบรรยาย07 ส.ค. 62
4Lenovo7440-001-0001-5 /60นายมงคล มานพกวีงานสารบรรณ15 ส.ค. 62
5Lenovo7440-001-0001-10/60อ.ปุญยาวีร์ มงคลพิพัฒน์พรบรรยาย15 มี.ค. 63
6Asus7440-001-0001-5/59พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.งานผู้อำนวยการ20 ก.ย. 59
7Lenovo7440-001-0001-2/60นส.พัฒนรี อัฐวงค์ธุรการ03 ส.ค. 63
8Lenovo7440-001-0001-6/60นายกริช อินเต็มงานโสตทัศนศึกษาคงคลัง
9Asus7440-001-0001- 3/59นายกริช อินเต็มงานโสตทัศนศึกษาคงคลัง
10Dell7440-001-0001- 11/60ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์งานบริหาร4 มิ.ย. 61
11Asus7440-001-0001- 2/59นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัสงานแผนและงบประมาณ4 มิ.ย. 61
12Lenovo7440-001-0001- 1/61อ.อุเทน สุขทั่วญาติบรรยาย4 มิ.ย. 61
13Asus7440-001-0001- 1/59นางสาวพิราวรรณ จักร์คำงานทะเบียน4 มิ.ย. 61
14acer7440-001-0001- 4/62ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มบรรยาย15 มี.ค. 63
15Lenovo7440-001-0001-8/60พระสมพงศ์ ข้ามสี่งานสารบรรณ15 มี.ค. 63
16Lenovo7440-001-0001-9/60นายธีรวัฒน์ ผัดผ่องงานพัสดุ01 ส.ค. 61
17Lenovo7440-001-0001-7/60พระมหาชนินทร์ อธิวโรงานทะเบียน01 ก.ย. 61
18acer7440-001-0001-2/62ผศ.สมจิต ขอนวงค์งานบริหารวิทยาลัยสงฆ์แพร่14 ม.ค. 62
19Lenovo7440-001-0001-4/61ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์บรรยาย11 ม.ค. 62
20acer7440-001-0001-1/62อ.สุขุม กันกาบรรยาย13 ม.ค. 62
21acer7440-001-0001-4/62พระศักดิ์ดา ฉนฺทโกวารสาร11 ส.ค. 63
Back to top button