ทำเนียบประธานสภาวิทยาเขตแพร่

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
Back to top button