ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โควิด-19

นายกริช อินเต็ม ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่เป็นตัวแทน มจร วิทยาเขตแพร่ ในการรับมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 25,200 ชิ้น จากบริษัท missmed

Back to top button