กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาประกาศ-สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ขอแสดงความยินดีกับพระครูโสภณกิตติบัณฑิต ผศ.ดร.ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี

Back to top button