ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมกันทำความสะอาด อาคาร สถานที่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ เป็นประธานดำเนินการประชุมกรรมการสภาวิทยาเขตแพร่ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ ณ มจร วิทยาเขตแพร่

Back to top button