ข่าวประชาสัมพันธ์ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระมหาสิทธิชัย,ดร.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีประเพณีอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสืบชะตาธัมม์ ณ วัดเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

Back to top button