ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙

ณ พุทธภูมิสถานโพธิญาณฯ อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธานสงฆ์โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่

 

แม่สมปอง สายศร นำผัดพริกถั่ว และน้ำสมมาถวายนิสิต
คุณเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย นำส้มจีน มาถวายนิสิต
อ.ประยงค์ สันป่าแก้ว พร้อมครอบครัว ถวายน้ำดื่ม 9 แพ็ค และส้มอีก 4 ถุง

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button