ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการพระมหาสิทธิชัย,ดร.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

เสวนา เรื่อง เสือและความเชือที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน นำโดย ผอ.พระอาจารย์พระมหาสิทธิชัย ชยฺสิทธิ.ดร. งานตากธัมม์ตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า วัดสูงเม่น

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button