ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องสำนักงานวิทยาเขตแพร่

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ถวาย ประกาศเกียรติคุณ พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มอบ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button