กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

แผนปฏิบัติการประจำปีงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไฟล์ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 doc ปกแผนปฏิบัติการวิจัย 93 KB 4797
2 doc คำนำ สารบัญ 31 KB 4651
3 doc บทที่ ๑ 256 KB 4840
4 doc บทที่ ๒ 46 KB 4733
5 doc บทที่ ๓ 41 KB 4941
6 doc ภาคผนวก ประกาศแต่งตั้งคกก 3 MB 3965

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button