กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

ที่ หัวข้อ ขนาด หมวด
1 แผนปฏิบัติการวิจัย
(ประกาศเมื่อ 14 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
280.96 KBs หน่วยวิจัย
2 คู่มือกองทุนวิจัย
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
189.77 KBs หน่วยวิจัย
3 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน 63
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
169.6 KBs หน่วยวิจัย
4 สรุปวิจัยภายในและงบประมาณ 63
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
138.7 KBs หน่วยวิจัย
5 สรุปงานวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และงบประมาณ 63
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
136.47 KBs หน่วยวิจัย
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยและวิชาการ
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
27.7 KBs หน่วยวิจัย
7 คำสั่งคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
28.18 KBs หน่วยวิจัย
8 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
99.71 KBs หน่วยวิจัย
9 ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีกองทุนวิจัย ปี 63
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
96.33 KBs หน่วยวิจัย
10 คู่มือการยื่นข้อเสนอวิจัย 64
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
1.93 MBs หน่วยวิจัย
11 แผนผังการเขียนรายงานวิจัย
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
33.96 KBs หน่วยวิจัย
12 แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 : โดย admin)
186.93 KBs หน่วยวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved