ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : #กิจกรรมเสริมสูตรสาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยวิทยาลัยสงฆ์แพร่ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่เหี๊ยะ
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 634 ครั้ง

#กิจกรรมเสริมสูตรสาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยวิทยาลัยสงฆ์แพร่ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิจัยเกษตรหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนสาขาวิชานิติศาสตร์ ทำการศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved