ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : #ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากอุททกภัย นำโดยพระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดี และคณะ ณ อำเภอวังชิ้น
หมวดหมู่ : ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
โพสต์เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
โดย : kittiphunr
: 644 ครั้ง

#ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากอุททกภัย นำโดยพระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดี และคณะ ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved