ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : #โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ พระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ อาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทย
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 791 ครั้ง

#โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
พระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ อาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมมอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ในโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งในปีนี้ ได้มอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ จำนวน ๖๐ ชุด และโรงพยาบาลร้องกวาง จำนวน ๔๐ ชุด เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และจะได้กลับบ้านอย่างมีความสุข ต่อไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved