ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ศูนย์ป้องกันโควิด19 มจร วิทยาเขตแพร่ โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร.ประธานศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านหนองห้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 จำนวน 20 ครัวเรือน และได้มอบทุนทรัพย์แก่บุคลกรจำนวน 64 รูป/คน ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ วัน
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : เสาร์์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 139 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved