ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : วันนี้ (8 พ.ค.63) พระราชเขมากร,รศ.ดร. ประธานศูนย์ป้องกันโควิด19 มจร วิทยาเขตแพร่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19 จำนวน 20 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : เสาร์์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 86 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved