ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : เรื่องมาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ 3 
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : เสาร์์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 239 ครั้ง

เรื่องมาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ 3 
มจร. กำหนดมาตรการ ๑๔ ข้อ ป้องกันการแแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved