ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : "สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 168 ครั้ง

"สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยศูนย์บัณฑิตศึกษา จัดให้มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเมตตาจากพระมหาอดิเดช สติวโร,ดร. เปรียญธรรม๙ ประโยค อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา ในการเป็นประธาน สอบครั้งนี้ สำหรับวิทยาเขตแพร่ ปีนี้มีว่าที่มหาบัณฑิต เข้าสอบ จำนวน ๑๓ รูป และข่าวดี***ปีการศึกษา๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย ๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ๒.สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้สนติดต่อสอบถามได้ครับ ๐๕๔๖๔๖๕๘๕

"สอบป้องกันวิทยานิพนธ์" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยศูนย์บัณฑิตศึกษา...

โพสต์โดย มจร วิทยาเขตแพร่ เมื่อ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2020มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved