ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า มจร.วิทยาเขตแพร่ ร่วมกันเดินรณรงค์ส่งเสริมเพื่อลดปัญหาขยะและหมอกควัน PM ๒.๕ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดแพร่ และทางมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
โดย : admin
: 218 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า มจร.วิทยาเขตแพร่ ร่วมกันเดินรณรงค์ส่งเสริมเพื่อลดปัญหาขยะและหมอกควัน PM ๒.๕ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดแพร่ และทางมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า มจร.วิทยาเขตแพร่ ร่วมกันเดินรณรงค์ส่งเสริมเพื่อลดปัญหาขยะและหมอกควัน PM...

โพสต์โดย มจร วิทยาเขตแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved