ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่ : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสต์เมื่อ : ศุกร์์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
โดย : admin
: 2165 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

งานก่อ สร้างอาคารหอพักนิสิต จำนวน ๑ หลั ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิสัยทัศน์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved