ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : มจร. วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
หมวดหมู่ : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสต์เมื่อ : อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
โดย : kittiphunr
: 2054 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ซึ่งต่อ ไปนี้เรียกว่า " มจร. วิทยาเขตแพร่" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภณัฑ์การศึกษา จานวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-biddingมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved