ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา
24 ธ.ค. 2562 : ข่าวรับสมัครนิสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสติใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ระดับปริญญาตรี

อ่านแล้ว 2555 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
23 ธ.ค. 2562 : ข่าวรับสมัครนิสิต

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านแล้ว 3629 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
27 มี.ค. 2563 : ข่าวรับสมัครนิสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสติใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ระดับปริญญาตรี

อ่านแล้ว 2285 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
2 มิ.ย. 2563 : ข่าวรับสมัครนิสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสติใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) ระดับปริญญาตรี

อ่านแล้ว 1900 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
5 มิ.ย. 2563 : ข่าวรับสมัครนิสิต

ประกาศรับสมัครศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณทิต

อ่านแล้ว 2149 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
5 มิ.ย. 2563 : ข่าวรับสมัครนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปี 63

อ่านแล้ว 2037 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
5 มิ.ย. 2563 : ข่าวรับสมัครนิสิต

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี63

อ่านแล้ว 1944 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved