ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา
13 ม.ค. 2563 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร

อ่านแล้ว 477 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
21 ม.ค. 2563 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

มจร. วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

อ่านแล้ว 495 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
28 ก.พ. 2563 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านแล้ว 413 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
6 ก.พ. 2563 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ มจร. วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านแล้ว 422 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
18 มี.ค. 2563 : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร

อ่านแล้ว 321 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved